AH – Albert Heijn

SECAL LOGO'S 170214W-22הרשת הקמעונאית ההולנדית Albert Heijn רוכשת תוצרת חקלאית מאיזורים שונים ברחבי העולם, לפיכך פיתחה הרשת תהליכי רכישה ובקרה אשר מבטיחים כי התוצרת הנרכשת עומדת בתקנים המחויבים ומבטיחים תוצרת ברמה גבוהה לצרכניה.

הרשת פיתחה פרוטוקול אשר נוסף לתקן גלובל גאפ, המפקח על התוצרת בחווה החקלאית ובבתי האריזה של הספקים.

הליך הסמכה לתקן AH  הינו הליך משולב עם הכנה לתקן GLOBALGAP

הליך ההסמכה הולך בהתאם לAH Protocol
השלבים הינם:

1.      ספק  מתקשר עם ספק השרותים( Service Provider )  של AH    חותם על הצהרת ספק ( התחייבות ליישום AH אצל המגדלים שלו)  וצריך לתת נתונים כגון :  רשימת מגדלים, מוצרים שיוסמכו, תקנים יישימים לכל מגדל , כמויות גידול, ארץ הגידול ( ישראל) וניתוח סיכונים למגדלים שלו
הספק מחוייב להכין את ניתוח הסיכונים לא יאוחר מ 4 שבועות לפניתחילת העונה של המגדלים.במידה והשיווק החל הספק מתחייב להכין את ניתוח הסיכונים והצהרת הספק תוך 4 שבועות מהתקשרות עם ה- Service Provider.
2.      ספק השרותים מכניס את כל הנתונים לתכנה מעריך את התכנית ומכין תכנית דיגום. – את שני אלה הוא מחזיר לספק תוך לא יאוחר מ 7 ימים.
3.      הספק יישם את התכנית המאושרת אצל המגדלים. – הספק מחוייב לתת למגדלים גישה לתכנית הדיגום המאושרת בזמן המבדק.( של גוף הפיקוח)
4.      המגדל יידע את גוף הפיקוח ( סקאל) על השתתפות בתכנית הדיגום לפי תקן AH
5.      המגדל ייבדק במהלך מבדק GAP  גם לתכנית AH .

רשימת מסמכים שהמגדל מחוייב שיהיו  במהלך המבדק :

1.      תכנית הדיגום שתכלול מידע על המגדל ושמות התהליכים הקריטיים
2.      מספר GGN , שטחים מיועדים להסמכה לתקן AH  , סה"כ גודל שטחים , מבחני עקיבות למוצר .
3.      תכנית הדיגום שתכלול- מספר בדיקות מעבדה שיש לדגום אצל המגדל  על פי ניתוח הסיכונים.
4.      רשימת השטחים שנשלחו לספק להערכה והסמכה של AH
5.      הצהרה של הספק שאין סטיות מתכנית הדיגום במידה ויש סטיות יש לספק פעולה מתקנת ליישום התכנית.
6.      במידה ויש עליה בסיכונים יש לדווח לספק ול( Service Provider להערכה מחדש – יש לספק נתונים לסוקר במבדק

אני מתעניין בפרטים נוספים לגבי תקן זה

 
חפשו תקן
חדשות האתר
אנו שמחים להודיע לקהל לקוחותינו כי SECAL ישראל מוסמכת לבצע מבדקים אורגניים COR עבור השוק הקנדי. לפרטים ולהרשמה לתוכנית ניתן לפנות בטלפון 04-8758400
במסגרת הפעילות הגלובאלית של חברת Control Union והמאמצים לקדם את התקנים החברתיים ותקני הקיימות בחברתנו אנו שמחים לעדכן כי לאחרונה אושרנו על ע"י חברת Sainsbury's לבצע מבדקים סוציאליים SMETA דבר שפתח את הדלת לכלל הרשתות באנגליה כולל M&S, Tesco ועוד. זאת בנוסף לחברות איתן אנו עובדים כיום PepsiCo, URSA עבור Uniliver, קוקה קולה, נסטלה SMETA GRASP ועוד.