Tesco Nurture

SECAL LOGO'S 170214W-02TESCO NURTURE תקן נצ'ר צ'ויס של טסקו או בקיצור TNC הוא תקן של רשת טסקו באנגליה.

תקן זה דומה בעיקרו לתקן יורופגפ עם מספר הבדלים והרחבות. התקן בשלב זה קיים רק לפירות וירקות טריים כולל תבלינים.

חברת CMi באנגליה נבחרה להיות האחראית על הפקת התקן,קביעת צורת ביצוע המבדקים והוצאת התעודות.
עורכי מבדקים מטעמה מורשים לבצע את המבדקים ותוצאות המבדקים מועברות אליה ישירות לצורך החלטה סופית  והפקת תעודה.

גם כאן התקן מבוסס על שלושה נושאים עיקריים:
1 בטיחות מזון
2 בטיחות בריאות ורווחת העובדים
3 הגנה עידוד ושמירה על איכות הסביבה.
דרישות התקן מחולקים לשבעה פרקים:
1 שימוש הגיוני בחומרי הדברה
2 שימוש הגיוני בדשנים וזבלים
3 מניעת זיהום
4 הגנה על בריאות האדם
5 שימוש יעיל באנרגיה, מים ושאר אוצרות טבע
6 מיחזור ושימוש חוזר של חומרים
7 שימור ועידוד חיות הבר והנוף.

הרשמה תעשה ע"י ספק מאושר לטסקו (Primary Supplier)
השאלות מחולקות לשלושה סוגים: Critical, Obligatory, Standard
כאן אין מינימום לעמידה בתקן אלא 4 רמות : זהב, כסף, ארד או נבדק. כרגע אין העדפה לאחד הרמות אולם כדאי לקחת בחשבון שהדבר יכול להשתנות.
אפשר לבצע את המיבדק בשני אופנים:

מOption1 גדל בודד, או Option 2 למגדל במסגרת קבוצת מגדלים.
דברים ייחודיים למיבדק זה הם :
הצורך ברשימה PPPL מאושרת ע"י מעבדה מאושרת AUDAX .
זוהי רשימת החומרים המותרים לשימוש(ורק אלו). התהליך מתבצע ע"י הספק הישיר של טסקו PRIMRY SUPPLIER ומתאריך 1.4.07 דרישה זאת (במסגרת שינויים נוספים) תהיה ברמת CRITICAL , המשמעות להיערך בזמן מספיק לפני המיבדק אחרת אי אפשר יהיה לבצע את המיבדק.

דרישה נוספת היא מידי שנה היא לבקש הרשאה למיבדק Allocation דרךPRIMERY SUPPLIER  , גם פה אי אפשר להתחיל במיבדק ללא ההרשאה המעודכנת.
דברים שיש להכין לקראת מבדק TNC
הרשמה ע"י Primary Supplier
בקשה ל Allocation
רשימת חומרים מאושרת לשימוש PPPL
שיטה ורשומות מעקב הקשורות לגידול ב 5 השנים האחרונות –
(6 חודשים במיבדק ראשון)

למעבר לאתר TESCO לחץ כאן

אני מתעניין בפרטים נוספים לגבי תקן זה

 
חפשו תקן
חדשות האתר
אנו שמחים להודיע לקהל לקוחותינו כי SECAL ישראל מוסמכת לבצע מבדקים אורגניים COR עבור השוק הקנדי. לפרטים ולהרשמה לתוכנית ניתן לפנות בטלפון 04-8758400
במסגרת הפעילות הגלובאלית של חברת Control Union והמאמצים לקדם את התקנים החברתיים ותקני הקיימות בחברתנו אנו שמחים לעדכן כי לאחרונה אושרנו על ע"י חברת Sainsbury's לבצע מבדקים סוציאליים SMETA דבר שפתח את הדלת לכלל הרשתות באנגליה כולל M&S, Tesco ועוד. זאת בנוסף לחברות איתן אנו עובדים כיום PepsiCo, URSA עבור Uniliver, קוקה קולה, נסטלה SMETA GRASP ועוד.