ראשי |  אודות  |  צרו קשר  |  חדשות |  קורסים והדרכות 
הסמכה-לתקן-לבטיחות-מזון
 • אודות HACCP
  ה- Codex Alimentarius שהינו למעשה קוד המזון, הפך לבסיס הבינלאומי עבור צרכנים, יצרני מזון ומעבדי מזון וכן עבור מוסדות בקרת מזון לאומיים ושוק המזון הבינלאומי. הועדה של  ה- Codex Alimentarius נוצרה על ידי ה- FAO וה- WHO כגוף מתאם ומחליט בפיתוח תקני מזון, קווים מנחים וטקסטים הקשורים לנושאים אלו. הקוד מתאר שלב אחר שלב תוכנית בעלת שבע עקרונות יסודיים המשמשים כקווים מנחים למערכת HACCP.
  פרוש ראשי התיבות  HACCP הוא 'Hazard Analysis and Critical Control Points' שמשמעותו: 'ניתוח סיכונים ונקודות ביקורת קריטיות'. זוהי מערכת אשר מזהה, מעריכה, ומבקרת סיכונים המשמעותיים לבטיחות מזון.

  סיכון הינו גורם ביולוגי, כימי או פיסיקלי במזון או הקשור למזון אשר יכול לגרום נזק לבריאות. ניתן לחלק את ה- HACCP לשני חלקים: חלק ה-  HA (ניתוח סיכונים) וחלק ה-  CCP(נקודות ביקורת קריטיות).ניתוח סיכונים הוא תהליך איסוף וניתוח מידע על סיכונים והתנאים המובילים להימצאותם על מנת להגיע לידי החלטה מי מהם משמעותי לבטיחות המזון ולכן יש להתייחס אליו בתוכנית HACCP.
  נקודת ביקורת קריטית היא שלב בה חיוני שיופעל גורם בקרה ספציפי להסרה או מניעת סיכון  בריאותי  למזון או להפחתת הסיכון לרמה מקובלת.הרבה מערכות מזון ניתנות להתעדה באמצעות תקן זה. HACCP מבוסס על דרישות בטיחות ממערכת מזון.
  סקאל ישראל מאושרת ותעודותיה מוכרות ע"י משרד הבריאות ומשרד הביטחון (מנה"ר). סקאל מבצעת מבדקים והסמכות לתקן HACCP לעסקים שונים בתחום המזון,
  עיבוד ואחסון בשר, ייצור מזון ואחסנתו ועוד.
  HACCP בוויקיפדיה 

      
תקנים נוספים בתחום