קנאביס-רפואי
קנאביס רפואי
  • תקן IMC-GAP


    סקאל ישראל הייתה שותפה בצוות משרד הבריאות יק"ר לכתיבת התקן IMC-G.A.P ונבחרה כחברת פיקוח מוכרת לעריכת המבדקים ולאישור המגדלים לתקן זה.

    לפרטים נוספים >
  • רגולציה בקנביס רפואי

    היק"ר היא הגוף המוסמך במשרד הבריאות להנפיק למטופלים רישיונות שימוש בקנביס למטרות רפואיות בהתאם לנהלים שנקבעו, לבחינה אישור והנפקת רישיונות מתאימים לכלל העוסקים בתחומי הקנביס, ולחוקרים וגופי מחקר שונים המעוניינים לבצע מחקרים בקנביס ובקנבינואידים.

    לפרטים נוספים >