ראשי |  אודות  |  צרו קשר  |  חדשות |  קורסים והדרכות 
רגולציה-בקנביס-רפואי
 • קנביס הוא חומר המוגדר כ"סם מסוכן". קנביס רפואי אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. עם זאת, קיימות עדויות לכך שקנביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם. בכל הסדר הנוגע לשימוש בקנביס למטרות רפואיות, המדינה מחויבת בקיום קפדני של הוראות פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973 והתקנות שעל פיה וכן הוראות האמנה היחידה לסמים נרקוטיים 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs),  לרבות תיקוניה משנת 1972.

  על פי החלטת הממשלה מספר 3609, נקבע כי משרד הבריאות יקיים "סוכנות ממשלתית" בהתאם להוראת האמנה האמורה, ולצורך כך הוקמה במשרד הבריאות היחידה לקנביס רפואי (יק"ר).

  על פי החלטת הממשלה מספר 1050 נקבעו העקרונות לבחינת ההתוויות הרפואיות, לייעול הליכי הניפוק, מינוי "מנהלים" והנגשת השירות למטופלים. היחידה לקנביס רפואי (יק"ר) ממונה על אסדרת תחום הקנביס לשימוש רפואי ולמחקר.

  על פי החלטת ממשלת ישראל מיום 26.6.16 (החלטה מס' 1587) נקבע מתווה להסדרה של מוצרי הקנביס,  מתווה אשר יבטיח מחד התוויה נאותה למטופלים, נגישות לטיפול ואספקה של מוצרי קנביס באיכות טובה, ומאידך פיקוח ראוי על המוצר המוגדר כ"סם מסוכן".

  מוצרי הקנביס אותם ירשום הרופא המטפל יהיו ברמת איכות גבוהה בדומה לנדרש מתרופות.  כל חוליה מחוליות שרשרת האספקה של מוצרי הקנביס תהיה חייבת לעמוד ברמת איכות גבוהה ביותר, בהתאם לנהלים לתנאי איכות נאותים : IMC-Good Practices של משרד הבריאות – היק"ר, החל משלב חומר ריבוי צמחי ועד ל"מוצר קנביס" מוגמר המנופק בבית מרקחת.

  הנ"ל יאפשר למטופלים מקור אספקה ראוי של קנביס לשימוש למטרות רפואיות המיוצר בתנאי האיכות הגבוהים ביותר ובכך יוודא שמירה על בריאותו, שלומו וביטחונו של הציבור ומניעת זליגתו של הסם.

  היק"ר היא הגוף המוסמך במשרד הבריאות להנפיק למטופלים רישיונות שימוש בקנביס למטרות רפואיות בהתאם לנהלים שנקבעו, לבחינה אישור והנפקת רישיונות מתאימים לכלל העוסקים בתחומי הקנביס, ולחוקרים וגופי מחקר שונים המעוניינים לבצע מחקרים בקנביס ובקנבינואידים.
  סקאל ישראל הייתה שותפה בצוות משרד הבריאות יק"ר לכתיבת התקן IMC-G.A.P  ונבחרה כחברת פיקוח מוכרת לעריכת המבדקים ולאישור המגדלים לתקן זה.
  לפרטים נוספים >>>