ראשי |  אודות  |  צרו קשר  |  חדשות |  קורסים והדרכות 
תקן--אישור-אורגני-בישראל,
 • תקו / אישור אורגני PPIS שוק מקומי,
  המוכר באירופה וארה"ב 
   

  כדי לשמור על אמינות התוצרת והמוצרים האורגניים יש חשיבות רבה בפיקוח על תהליכי העיבוד, הייצור, האריזה והאחסון של תוצרת זו.
  הגוף הרשמי בישראל המוכר ע"י האיחוד האירופי הוא "השרותים להגנת הצומח ולביקורת" משרד החקלאות (PPIS).

  בראשית שנות ה – 90 הותקנה תקנה No. 2092/91 EEC ע"י האיחוד האירופי במטרה להסדיר תהליכי פיקוח ואישור על מנת לקיים חקלאות אורגנית ברת קיימא ולהבטיח תוצרת אורגנית אמינה ואיכותית לצרכן. בתקנה זו, נקבעו כללים להסמכת גופי פיקוח ואישור של מדינות שלישיות. במסגרת זו, הוכרו "השרותים להגנת הצומח ולביקורת" כגוף המוסמך לפקח על תוצרת ומוצרים אורגניים המיועדים אל מדינות האיחוד האירופי.
  סקאל ישראל פיקוח והתעדה מוסמכים ע"י PPIS, ונותנים שרותי פיקוח בכל השלבים לאורך שרשרת הייצור והשיווק של תוצרת אורגנית.
  השירות ניתן למגדלים, בתי-אריזה ותחנות מעבר (טרנזיט), יצרני קומפוסט, משתלות ויצרני זרעים, מפעלים, מנפטות כותנה ויצואנים.
  חקלאי המעונין לגדל תוצרת אורגנית ליצוא, חייב לפעול בהתאם להנחיות גוף הבקרה.

  הכרה על ידי משרד החקלאות של ארה"ב
  • מנהלת ההסמכה PPIS חתמה על הסכם הכרה עם משרד החקלאות האמריקאי (USDA) משנת 2006.
  • מנהלת ההסמכה PPIS הוכרה כגוף הסמכה ואושרה להתעיד תוצרת אורגנית בהתאם לתקן הNOP : 7 C.F.R §205.500(C)(1)
  • מדינת ישראל הינה אחת מ- 6 מדינות שחתמו על הסכם הכרה עם ה- USDA 


  כללים לסימון תוצרת המיועדת ליצוא לאירופה
  סימון בסמל PPIS יתאפשר לתוצרת המיועדת למאכל בלבד ולעוסק אשר עומד בכל תנאי התקן האורגני הישראלי, ומוצריו מכילים מעל 95% מרכיבים אורגניים (למעט מלח ומים).
  לדוגמא, ייצרן לחם חייב שמתוך סך המרכיבים (קמח, שמרים, סוכר וכו…) יהיה 95% מוצרים המוגדרים ומפוקחים כמוצרים אורגניים.
  מוצרים בהסבה, ניתן לסמנם במילים "בהסבה לאורגני" “Organic in conversion”. 
  מוצרים מעובדים, אשר מיוצרים ממרכיב צמחי יחיד הנמצא עדיין בהסבה, יסומנו במילים
  "מיוצר מתוצרת בהסבה לאורגני". 

  Made from produce in conversion to organic farming


  לאתר משרד החקלאות
  למידע על הכרות בינלאומיות במנהלת ההסמכה
  חוברת תכשירים מורשים לחקלאות אורגנית בישראל

   

   


   
תקנים נוספים בתחום