ראשי |  אודות  |  צרו קשר  |  חדשות |  קורסים והדרכות 
תקן-cu-fair-choice

 • על מנת לאמץ כללים של ביקורת חברתית וסביבתית הדרושים בימינו   ControlUnionפיתחה את תקן CU Fair Choice הנותן כללים מנחים בנושאים הללו ליצרנים, משקים וחברות.

  על מנת לעמוד בתקן ובדרישות על הנבדק לעמוד בקריטריונים המפורטים במבדק ולפגוש את דרישות הצרכנים במדינות השונות. באמצעות עמידה בתקן, החברה הנבדקת יוצרת לעצמה אפשרויות פיתוח עסקיות חדשות ואפשרויות שיווק בארצות וקהלי יעד רחבים יותר.העקרונות המנחים במבדק הינם חברתיים, סביבתיים וכלכליים.

  • חברתיים – עמידה בחוקים מקומיים ובחקיקת ILO הטבות שוות, שיפור ופיתוח חינוך, בטיחות ובריאות בעבודה וחוסר אפליה.
  • סביבתיים – משאבים טבעיים , מים , פסולת , ניהול מגוון ביולוגי.
  • כלכליים – קשרי סחר הוגן, שקיפות, קידום פרויקטים חברתיים וסביבתיים.

   
תקנים נוספים בתחום