ראשי |  אודות  |  צרו קשר  |  חדשות |  קורסים והדרכות 
ah-–-albert-heijn
 • הרשת הקמעונאית ההולנדית Albert Heijn רוכשת תוצרת חקלאית מאיזורים שונים ברחבי העולם, לפיכך פיתחה הרשת תהליכי רכישה ובקרה אשר מבטיחים כי התוצרת הנרכשת עומדת בתקנים המחויבים ומבטיחים תוצרת ברמה גבוהה לצרכניה.

  הרשת פיתחה פרוטוקול אשר נוסף לתקן גלובל גאפ, המפקח על התוצרת בחווה החקלאית ובבתי האריזה של הספקים.

  הליך הסמכה לתקן AH הינו הליך משולב עם הכנה לתקן GLOBALG.A.P

  הליך ההסמכה מתקיים בהתאם ל AH Protocol בשלבים אלו:

  1. ספק תוצרת, מתקשר עם ספק השרותים ( Service Provider ) של AH חותם על הצהרת ספק ( התחייבות ליישום AH אצל המגדלים שלו)  וצריך לתת נתונים כגון: רשימת מגדלים, מוצרים שיוסמכו, תקנים יישימים לכל מגדל, כמויות גידול, ארץ הגידול (ישראל) וניתוח סיכונים למגדלים שלו.
  הספק מחוייב להכין את ניתוח הסיכונים לא יאוחר מ 4 שבועות לפני תחילת העונה של המגדלים. במידה והשיווק החל, הספק מתחייב להכין את ניתוח הסיכונים והצהרת הספק תוך 4 שבועות מהתקשרות עם ה- Service Provider.
  2. ספק השרותים מכניס את כל הנתונים לתוכנה, מעריך את התכנית ומכין תכנית דיגום – את שני אלה הוא מחזיר לספק תוך לא יאוחר מ 7 ימים.
  3. הספק יישם את התכנית המאושרת אצל המגדלים – הספק מחוייב לתת למגדלים גישה לתכנית הדיגום המאושרת בזמן המבדק. (של גוף הפיקוח)
  4. המגדל יידע את גוף הפיקוח (סקאל) על השתתפות בתכנית הדיגום לפי תקן AH
  5. המגדל ייבדק במהלך מבדק GLOBALG.A.P גם לתכנית AH.

   

  רשימת מסמכים שהמגדל מחוייב שיהיו במהלך המבדק :

  1. תכנית הדיגום שתכלול מידע על המגדל ושמות התהליכים הקריטיים
  2. מספר GGN, שטחים מיועדים להסמכה לתקן AH, סה"כ גודל שטחים, מבחני עקיבות למוצר
  3. תכנית הדיגום, שתכלול מספר בדיקות מעבדה שיש לדגום אצל המגדל על פי ניתוח הסיכונים
  4. רשימת השטחים שנשלחו לספק להערכה והסמכה של AH
  5. הצהרה של הספק שאין סטיות מתכנית הדיגום. במידה ויש סטיות, יש לספק פעולה מתקנת ליישום התכנית.
  6. במידה ויש עליה בסיכונים יש לדווח לספק ול Service Provider להערכה מחדש, יש לספק נתונים לסוקר במבדק

   


   
תקנים נוספים בתחום