ראשי |  אודות  |  צרו קשר  |  חדשות |  קורסים והדרכות 
global-gap

 • Global G.A.P גלובאלגאפ הינו ארגון שהוקם עלידי הסקטור הפרטי: הוא קובע תקנים וולונטריים להתעדה של מוצרי חקלאות ברחבי העולם. 

  פירוש המילה גאפ בתרגום מאנגלית = התנהלות חקלאית נכונה הכוונה בהתנהלות חקלאית נכונה היא להצב תסטנדרטים מינימאליים לתוצרת חקלאית (כגון: פירות טריים, ירקות, משק חי, פרחים, דגנים ועוד).

  התקנים פותחו ע"י משווקים מובילים הפעילים בתחום הקמעונות של מוצרי מזון חקלאיים. כמענה לדרישת צרכנים, משווקים אלו וספקים ייצרו והטמיעו סידרה של תקני התעדה ספציפיים לסקטורים השונים. המטרה היא להבטיח יושרה, שקיפות והרמוניה של סטנדרטים חקלאים עולמיים. זה כולל את הדרישות למזון בטיחותי המיוצר תוך מתן חשיבות לבריאות העובדים,בטיחות ורווחת העובדים, והתייחסות לאיכות הסביבה וזכויות בע"ח.

  Global G.A.P גלובאלגאפ מבוסס על עיקרון מניעת סיכונים, ניתוח סיכונים (בין היתר ע"י שימוש בעקרונות HACCP). חקלאות בר-קיימא על ידי בקרת מזיקים באמצעים משולבים. גלובאלגאפ הינו תקן מקיף את כל שלבי הייצור מלפני הזריעה ועד שהמוצר הסופי עוזב את המשק החקלאי. גלובאלגאפ משמש כסימון היכר בין גורמים עיסקיים, ולכן אינו מוצג ישירות בפני הצרכן.
  מגוון המוצרים המתועדים על ידי גלובאלגאפ מחולק לתחומים הבאים:
  פירות וירקות – עבור פירות וירקות טריים שאינם מעובדים המיועדים לצריכת אדם, חוץ ממוצרי בר.
  דגנים וחיות משק – בקר, כבשים, חזירים, מחלבות, עופות, ועבור גידולים חרישים כגון תירס, שעועית, פולי סויה, חיטה וכו'.
  פרחים ונוי- עבור פרחים וגידולי נוי.
  תה – עבור ייצור תה חוץ מתה צמחים ומוצרי בר.
  קפה- עבור ייצור קפה מלבד קליה
  חומרי רבייה – עבור ייצור חומרי רבייה לצמחים.
  חקלאות ימית
  ייצרני תרכובות הזנה
  למה פותח גלובאלגאפ?
  Global G.A.P גלובאלגאפ פותח בעקבות עליה במודעות הצרכנים לנסיבות הייצור של המזון. גלובאלגאפ מבטיח לצרכנים שכל שלב של הייצור המוקדם תואם סטנדרטים לאומיים ובינלאומים  ותואם לתקנות המתייחסים לבטיחות בייצור המזון ושלמשווקים יש סימן היכר הדדי לספקיהם.
  ייתרונות ההתעדה של גלובאלגאפ
  תעודה של גלובאלגאפ יכולה להעניק לך גישה לשווקים ולקדם את מעמדך בשוק.התעודה מהווה הוכחה שהייצור החקלאי נמצא תחת בקרה.

  תהליך הפיקוח וההתעדה

  שלב המידע
  אנא מלא את טופס ההרשמה והשב אותו למשרדנו. אתה יכול להירשם כמגדל בודד או כקבוצת מגדלים.

  שלב החוזה
  סקאל תשלח לך הצעה הכוללת הצעת מחיר ותוכנית פיקוח. החזרת ההצעה חתומה מהווה הסכמה להצעה.

  שלב הפיקוח/מבדק
  מתבצע מבדק מתוכנן אחד מידי שנה. הבודק יקבע איתך את מועד המבדק. במהלך המבדק הבודק רושם את הממצאים. מידע זה יישאר חסוי לחלוטין.
  המבדק תמיד מתמקד באותן יחידות חקלאית/ גידולים אותם ציינת בטופס ההרשמה. על פי התקן של גלובאלגאפ גוף הפיקוח וההתעדה חייב לבצע, מידי שנה, מבדקי פתע ל -10%  מהמגדלים לפחות. מבדקי פתע אלה לא מחויבים בתשלום.

  שלב ההתעדה
  לאחר שמולאו כל תנאי הפיקוח, וכל אי ההתאמות תוקנו – הממצאים יובאו להערכה סופית ולהחלטת התעדה.
  פיקוח מעקב שנתי
  כל שנה מקבלת התעודה הרשמית, סקאל ישראל תבצע מבדק מעקב על מנת לוודא שהמגדל ממלא אחר דרישות ההתעדה. בכל שנה מתבצעת הערכה מחדש לגבי הערכת התעודה המקורית, או במקרה הצורך לעדכן את טווח ההתעדה או לבטל את התעודה.
  היכן ניתן למצוא את דרישות ההתעדה של גלובאלגאפ?
  לגלובאלגאפ יש מסמכי תקינה קבועים. הדרישות עבור כל תחום מוצרים מאוגדות בשלושה מסמכים.

  תקנות כלליות
  מסמך זה מציג הנחיות  כיצד ניתן להגיש בקשה להתעדה, לקבל התעדה ולתחזק אותה. הוא מפרט את החובות והזכויות של מזכירות גלובאלגאפ, של המתעידים ושל המגדלים המגישים בקשה להתעדה.
  המסמך מפרט גם את הדרישות מהמגדלים למערכת ניהול איכות.

  נקודות בקרה וקריטריוני התאמה
  המסמך כולל את כל נקודות הבקרה וקריטריוני ההתאמה שנבדקות במהלך מבדק ושהמגדל/קבוצת המגדלים צריך/ים לעמוד בהם.

  רשימת תיוג
  מכילה את נקודות הבקרה, משמשת לבדיקה עצמית של המגדל ולבדיקה והערכה על ידי גוף הפיקוח וההתעדה.
  לפני ביצוע המבדק החיצוני עליך לבצע לפחות מבדק פנימי אחד לפי רשימת התיוג של גלובאלגאפ. בנוסף הכרחי שתהיה לך מערכת מתוחזקת של תיעוד ורשומות המאפשרת לך לתעד את המידע המבוקש על ידי גלובאלגאפ.
  חשוב לשמור תיעוד ורשומות של שלושת החודשים הקודמים למבדק הראשון.

  מבדק פנימי/ ביקור מקדים
  אם ברצונך לבדוק עד כמה המערכת החקלאית הנוכחית שלך עונה לדרישות גלובאלגאפ, אתה יכול להשתמש ברשימת התיוג הרשמית של גלובאלגאפ על מנת לבצע מבדק פנימי. בנוסף, אם ברצונך לוודא שהכול תקין בטרם ביצוע המבדק החיצוני, אנו יכולה להציע לך ביקור מקדים, כשירות נוסף.ביקור מקדים זה נותן לך את ההזדמנות לזהות את כל אי ההתאמות עוד בטרם המבדק הרשמי.

  מהן דרישות ההתעדה של גלובאלגאפ?
  נקודות הבקרה בתקן זה מסווגות כ: חובה עיקרית, חובה משנית והמלצות. על מנת לקבל תעודת גלובאלגאפ על המגדל למלא אחר 100% מחובות הקריטיות, ואחר 95% מהחובות המשניות. תקן הגלובאלגאפ (נקודות בקרה וקריטריוני התאמה) מחולק ליחידות בסיסיות ולחידות על- פי מגזרים.כל יחידה מסוכמת ברשימת תיוג נפרדת. לדוגמא, אם אתה רוצה להגיש מועמדות לתעודה בתחום הפירות והירקות עליך לענות לכל דרישות היחידות הבסיסיות, לדרישות יחידות התוצרת החקלאית ולדרישות יחידות הפירות והירקות. ניתן גם להגיש מועמדות ליחידות אחרות.

  בטרם מתבצע המבדק החיצוני עליך לבצע בדיקות מעבדה לנוכחות שאריות חומרי הדברה

   Global Gap information 

  לרשימת גופי הסמכה מאושרים


   
תקנים נוספים בתחום