ראשי |  אודות  |  צרו קשר  |  חדשות |  קורסים והדרכות 
iscc
 • מטרות התקן:

  • יישום קריטריונים חברתיים ואקולוגיים לקיימות
  • מעקב אחר שרשראות אספקה ללא כריתת יערות
  • הימנעות מהסבה של סביבות מגוונות ביולוגית
  • חישוב והפחתת פליטת גזי חממה
  • קביעת עקיבות ברשתות האספקה העולמיות
  תעודות ההסמכה של ארגונים המוסמכים לתקן מופיעות בפורטל ISCC ומאפשרות לחברות לקנות רק מארגונים בעלי הסמכה לקיימות.


  ISCC – CERTIFIED BIOMASS AND BIOENERGY

  The generation of energy from biomass has lately often been associated with land-use competition, increasing commodity prices and deforestation of rainforest. To overcome this deficit, policy has launched initiatives to help to differentiate biomass for energy production. This shall avoid unwanted ecological and social side effects of the extending biomass production in various regions of the world. Certification is an instrument to distinguish sustainable products from non-sustainable ones on the market. It puts customers in the position to opt deliberately for sustainability and greenhouse gas reduction. Hence, certification supports responsible farms and reduces the risk of disadvantageous undertakings.
  ISCC is a RED approved certification system allowing a differentiation of sustainable biomass products from non-sustainable ones including the greenhouse gas emissions at the different stages of the value chain.
  ISCC System GmbH has obtained the first recognition as Certification System for Biomasses and Bio energies for the German Biomass Ordinance.
  ISCC is also one of the first EU approved system to show compliance with the RED requirements all over Europe.

  ISCC EU

  ISCC EU is from the European Commission approved certification system for all European Member States including Germany. The certification allowing a differentiation of sustainable biomass products from non-sustainable ones including the greenhouse gas emissions at the different stages of the value chain. ISCC EU is approved for all kind of feedstocks for Biofuels production.

  Click here for Biofuels & Biomass publications

  Click here for ISCC Web site: www.iscc-system.org

   

   

   

   
תקנים נוספים בתחום